Visie Theatercollectief Bleeding Bulls

“BLEEDING BULLS is een theatercollectief dat acteert met de kracht van vandaag. Handelen. Doen. Het collectief wil poëtisch, vervreemdend en toch toegankelijk theater maken met wortels in het leven zelf. Elke productie probeert een relevante spanning te vinden tussen herkenbaarheid en vervreemding, tussen schone schijn en innerlijke kilte.”

Theatercollectief Bleeding Bulls profileert zich als een Antwerps reguliere theaterwerking met sociaal getinte kleur. Bij aanvang van alle sociaal-artistieke en cultureel vernieuwende BB-projecten, proberen wij ons telkenmale te verdiepen in (bij voorkeur actuele) problematiek die voldoende boeiende stof kan bevatten om getheatraliseerd te worden. Onze voorstellingen gaan steevast over de onderbuik van de maatschappij, waarin de mens als eenzaam individu tegenover een platwalsende samenleving wordt geschetst.

Op een integere manier willen we op zoek gaan naar oorzaken en evoluties van verschillende maatschappelijke probleemstellingen. We willen een consequent standpunt innemen over actuele thema’s waar wij een noodzaak in zien om verteld te worden, zonder daarbij onze eigen waarheid tot absolute waarheid te maken.

Credo Bleeding Bulls

…Theatercollectief Bleeding Bulls wil theater maken dat communiceert theater dat ontroert theater dat standpunten inneemt theater dat zoekt naar een duidelijke urgentie en engagement theater zonder blad voor de mond theater dat discussieert met de toeschouwer theater dat de zwakheden in onze samenleving aanwijst theater met een kritische blik op de hedendaagse samenleving theater dat hoopvol een alternatief probeert te bieden voor bepaalde huidige situaties theater dat mensen tracht wakker te schudden theater dat zelfgeschreven is en niet gebonden aan dramaturgische beperkingen theater dat een stem probeert te geven aan zij die geen stem hebben theater dat zich laat inspireren door de actualiteit theater dat wild om zich heen wil schoppen theater dat op een correcte manier provoceert theater met krachtige stem theater dat loeiharde rock ’n roll is theater dat op zoek gaat naar een authentieke kracht theater dat graaft in de onderbuik van onze samenleving en ploetert in de drek theater dat herkenbaar en toch bevreemdend is theater dat op zoek gaat naar een eigen taal en eigenzinnige theatrale codes theater dat gewaagd is…

Internationaal

Naast de artistieke projecten in België staat theatercollectief Bleeding Bulls sinds 2009 ook in voor de artistieke en organisatorische uitbouw van Troupe Yam Wekre uit Burkina Faso. Troupe Yam Wekre is een kunstenplatform in Ouagadougou. Deze organisatie bestaat hoofdzakelijk uit een theatergezelschap voor kansarme getalenteerde jongeren. Onze werking ondersteunt deze theatergroep door middel van de organisatie van verschillende interculturele uitwisselingen en de realisatie van theaterprojecten. Momenteel werkt Bleeding Bulls aan een nieuw mondiaal kunstproject Sa Majesté des Mouches. Meer informatie over deze samenwerking staat vermeld onder de rubriek ‘Internationaal’.

Weetje

De naam van dit theatercollectief is ontstaan toen één van de Bleeding Bulls spelers als verplichte theateropdracht een abstractie van een bloedende stier ten tonele moesten brengen.
site door Kevin Nicasi