Troupe Yam Wekre (2008°) onder leiding van artistiek leider Innocent Kaboré is een ensemble van jonge kunstenaars uit Ouagadougou en maakt creaties binnen de domeinen theater en hedendaagse dans. Ouagadougou is de grootste stad van Burkina Faso. Er wonen naar schatting anderhalf miljoen mensen. De stad ligt ongeveer in het centrum van het land. De hoofstad is het administratief en cultureel centrum, dus de belangrijkste groeipool van het land. In tegenstelling tot Westerse hoofdsteden is het grootstedelijk karakter in Ouagadougou amper terug te vinden. De stad lijkt meer op een groot dorp, chaotisch omgeven door honderden gehuchten en wijken. Vele migranten uit het hele land trekken naar de hoofdstad op zoek naar werk om een beter leven te leiden. Daarom breidt de stad zich in alle richtingen uit, wat een probleem vormt voor het aanleggen van nutsvoorzieningen en algemene infrastructuur.

 

Theater geeft mij kracht. Door mij aan te sluiten bij Troupe Yam Wekre voel ik dat ik in mijn dagelijks leven gegroeid ben. Als er zich in mijn wijk problemen voordoen dan durf ik mij te laten gelden. Vroeger zou ik gewoon hebben toegekeken en de mening van anderen gevolgd. 

Acteur Stéphane Nana

Het gezelschap Troupe Yam Wekre is gelegen in quartier Pissy. De wijk Pissy staat gekend als één van de armste sloppenwijken van de stad. De jonge acteurs en dansers van dit theatergezelschap werden in het verleden genoodzaakt hun schoolcarrière stop te zetten. Ze leven in de wijk bij families die het helemaal niet breed hebben. Dagdagelijks worden zij geconfronteerd met de algemene tendens ‘armoede’ van het land. De jonge kunstenaars van de cast van Troupe Yam Wekre hebben zich daarom aangesloten bij het sociaal-educatief centrum Anerser. Deze organisatie is een officieel erkend Burkinees open jeugdhuis gelegen in het hart van de sloppenwijk  en tracht de jongeren op te vangen, te begeleiden en op diverse manieren kansen aan te bieden. Het kunstenplatform Troupe Yam Wekre werd in eerste instantie opgestart door Anerser. Dit gezelschap wil jonge dansers en acteurs die geen financiële middelen hebben om een volwaardige opleiding te volgen, mogelijkheden aanreiken om zich artistiek verder te ontwikkelen. Het gezelschap tracht de condities van lokale kunstenaars te verbeteren. Zij kunnen artistiek verder groeien door het volgen van een theater- en dansopleiding  en dankzij de vele kleine en grote kunstcreaties die de afgelopen jaren tot op heden werden gerealiseerd.

Theater is voor mij een ander universum, de toegang tot een nieuwe wereld. Theater is voor mij de ontdekking van stukjes van mezelf. Theater is voor mij dromen. Als ik droom en ‘s ochtends wakker word dan zeg ik vaak: ‘ik zou graag hebben dat dit echt gebeurd zou zijn’… Jammer genoeg is dat niet het geval. Maar ik heb ontdekt dat ik in het theater ook mag dromen. Ik transformeer mijn dromen tot de werkelijkheid op de scène. Theater maakt voor mij de brug met de toeschouwers die zin hebben om dezelfde droom te delen.

Actrice Nadège Ouedraogo


 Acteur Isaac Bama (1995°)

 Actrice Diane Kinda (1989°)

 Acteur Stéphane Nana (1992°)

 Actrice Jeanne Ilboudo (1994°)

 Actrice Nadège Ouedraogo (1987°)

 Acteur Dramane Zongo (1990°)

 Danser Louba Boukaré (1978°)

 Artistiek leider Innocent Kaboré (1980°)

 

site door Kevin Nicasi