Het Kind

Het Kind is niet dood
het kind heft zijn vuisten op tegen zijn moeder die roept Afrika!
Die de roep van vrijheid en veld ademt in de locaties
van het omsingelde hart
Het kind heft zijn vuisten op tegen zijn vader in de optocht van generaties die roept Afrika!
Die de roep van gerechtigheid en bloed ademt in de straten van gewapende trots
Het kind is niet dood niet in Langa niet in Nyanga
niet in Orlando niet in Sharpeville
niet in het politiebureau van Philippi
waar hij ligt met een kogel door het hoofd
Het kind is in de schaduw van de soldaten  die op wacht staan met geweren pantserwagens en knuppels
het kind is aanwezig op alle vergaderingen en bij alle wetgevingen
het kind tuurt door de vensters van huizen en in de harten van moeders
Het kind dat alleen maar wilde spelen in de zon van Nyanga is overal
het kind dat een man is geworden trekt door heel Afrika
het kind dat een reus is geworden reist de hele wereld rond
Zonder pas
Van Ingrid Jonker

Bleeding Bulls organiseert sinds 2009 mondiale  kunstprojecten met jonge getalenteerde acteurs uit één van de armste quartiers van Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Ons theatergezelschap werkt daarvoor samen met het lokale theatergezelschap Troupe Yam Wekre. Dit theatergezelschap is gegroeid uit een sociaal-educatief centrum Anerser en een vangnet voor jongeren in moeilijkheden die de financiële middelen niet hebben om een betaalde artistieke opleiding te volgen. Onze interculturele uitwisselingen kaderen binnen een intensieve theaterformatie verspreid over enkele jaren voor getalenteerde debuterende acteurs. Beide organisaties willen met het opzet van deze kunstprojecten Burkinese kansarme artiesten de mogelijkheden aanreiken om zich artistiek verder te ontwikkelen door middel van het aanbod van een (gratis) theateropleiding onder professionele begeleiding. De jongeren worden klaargestoomd tot professionele acteurs, zodoende vinden zij in de toekomst makkelijker aansluiting binnen de bruisende artistieke wereld in Burkina Faso.

Mondiaal kunstproject SA MAJESTE DES MOUCHES

Het eerste uitwisselingsproject Hamlet (zie vorige producties) was voor de jongeren van Troupe Yam Wekre, onze Belgische theatermakers en lokale Burkinese artiesten een onvergetelijke en boeiende ervaring. Daarom besloten we dankzij een ongetemperd enthousiasme  verder te bouwen aan de interculturele weg in Burkina Faso. In het najaar 2011 werken we in West-Afrika maar liefst aan drie verschillende kunstprojecten onder de noemer ‘Sa Majesté des Mouches’: één theaterproject, één filmproject en één project rond fotografie. Het resultaat zal in het theaterseizoen 2011-2012 op de culturele kaart gezet worden in drie verschillende landen waaronder België, Nederland en Burkina Faso.

Artistiek inhoudelijke visie theaterproject

Wij zijn expressionisten. Wij verminken ons gezicht of lichaam om u een betere indruk van onze psychische en emotionele gesteldheid te geven. Wij portretteren niet onze buitenkant maar de binnenkant. Wij hebben vaak een groteske uitstraling. Wij lopen in keurige pakken door de sloppenwijken en roken sigaren. Wij zijn Utopia.’

De inspiratie voor deze voorstelling balanceert tussen de theateradaptatie ‘Acting Edition ’ van Nigel Williams (gebaseerd op de roman ‘Lord of the Flies’ van William Golding) en het persoonlijke verhaal van de jongeren.

Origineel verhaal Sa Majesté des Mouches

Een groepje jongeren komt door omstandigheden op een onbewoond eiland terecht waar ze voorlopig ook niet meer vanaf kunnen. Het lijken welopgevoede keurige pubers maar als ze eenmaal op zichzelf zijn aangewezen zonder leiding, regels en structuur, blijken er dubieuze krachten in hen op te komen die ze niet kunnen bedwingen. Binnen de kortste keren vervallen ze tot beestachtig gedrag en staan ze elkaar barbaars naar het leven.

‘Jongeren die aanspoelen op een eiland zonder volwassenen omdat ze een vliegtuigcrash overleven. Een simpele lijn, maar wel één die direct werkt omdat het een scherpe en duidelijke omkadering maakt. Ze moeten het met elkaar doen, er is geen weg terug. Tijd en plaats zijn afgebakend. In eerste instantie verhouden ze zich naar elkaar met datgene wat hen geleerd is aan moraal en structuur. Al snel vervallen deze gedragscodes en vallen ze terug op hun overlevingsmodus. De schrijver William Golding laat zijn personages ontaarden in bestialiteit. Ik zou ze willen laten ontaarden in fantasie en verbeeldingskracht. Idealisme versus suggestief realisme. Hoe moet mijn ideale wereld eruit zien? Waar en hoe ben ik onderdeel van mijn eigen verandering? Sa Majesté des Mouches gaat voor mij over de onderlaag: de bestialiteit en de banaliteit van de mens, daar waar alle moraal en structuur weg is en men terugvalt op primaire instincten. Ik ben geïnteresseerd in oude versus nieuwe systemen en structuren. Hoe kijken acteurs daar naar? Hoe verhouden ze zich ertoe en weten ze dit op de scene om te zetten in theatraliteit? Met de systemen en structuren bedoel ik hun dagdagelijks leven. Hoe en waarmee wordt dit gevuld?’

Interpretatie regisseur Hendrik Aerts

Artistiek inhoudelijke visie filmproject

Met een bijzonder rijke filmtraditie is Burkina Faso één van de belangrijkste landen binnen de Afrikaanse filmwereld. Het FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou) bezorgde Burkina Faso internationale uitstraling als filmland. Daarom vond Bleeding Bulls het interessant om cineast en vast lid Joost Wynant te betrekken bij dit project en de lokale filmwereld in Ouagadougou. Hij zal gedurende twee maanden rond de theatercreatie ‘Sa Majesté des Mouches’ een documentaire draaien waarin we de evoluties van de jonge acteurs vastgelegd wordt. Een poëtisch portret over hun leefwereld zal hierbij beoogd worden als resultaat. Het uiteindelijke opzet is een eerlijk beeld weergeven van enerzijds jongeren uit de wijk Quartier Pissy en anderzijds de manier waarop het maakproces hen beïnvloed en veranderd heeft en hoe jonge acteurs in een ontwikkelingsland zich als kunstenaar manifesteren en uiten. Naast de boeiende ‘making of’ van het project worden er ook reportages gedraaid die dezelfde thema’s als het theaterstuk bevragen. Verschillende korte filmfragmenten zullen tijdens de creatie op deze website verschijnen.

Artistiek inhoudelijke visie fotografieproject

De Belgische jonge fotografe An De Smedt is al sinds 2009 betrokken bij de uitwisselingsprojecten. Fotografie is haar visueel wapen om mensen bewust te maken en een verhaal te vertellen zonder tekst. Het daadwerkelijke ‘fotograferen’ is niet het belangrijkste aspect binnen haar werk. Ze vertrekt vanuit diegene die voor haar staat, het uitbouwen van een vertrouwensrelatie is het allerbelangrijkste. Dit is voor haar de enige manier om een volledig beeld te schetsen van een situatie. Door te praten, luisteren en kijken probeert ze toegang te krijgen tot wie ze zijn. Ze probeert binnen haar werk zo dicht mogelijk bij haar onderwerp te komen. Dit bedoelt ze dan letterlijk. Bij haar vorig bezoek in Burkina Faso heeft ze de jonge acteurs vaak gefotografeerd in hun habitat. Daar waar ze eten, slapen, wassen en leven. Door bij deze families te logeren kreeg ze toegang tot hun leefwereld. Van daaruit kon ze de jongeren makkelijk observeren en vastleggen op camera. Ondanks de moeilijke omstandigheden kan je een ongelofelijke trots van de personages in haar werk ontdekken. An maakt in opdracht van Bleeding Bulls in 2011 een fotoboek en expositie op basis van haar werk van de afgelopen jaren in Ouagadougou. Inhoudelijk gezien gaat ze via fotografie op zoek naar wie de jongeren thuis, op straat en in het theater zijn. Waartoe zijn ze in staat op de scène? En hoe verloopt de weg ernaar toe. Het resultaat van dit project zal te zien zijn tijdens de tournee van het theaterproject.

site door Kevin Nicasi